Kring schenkt een boom

Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Mike van der Geld hebben samen met voorzitter Yvonne Moerman een iep geplant. Dat gebeurde woensdagochtend op het Emmaplein onder een stralende zon. In verband met de coronamaatregelen was het een besloten bijeenkomst in klein gezelschap.

De iep is geschonken door de Kring Vrienden aan de stad. Omdat de Kring haar verjaardagskaarten niet meer per post verstuurt maar digitaal, is het budget voor deze kaarten en de porto besteed aan een groen en duurzaam doel. Een boom voor de stad dus. In overleg met de gemeente is gekozen voor een iep. Deze iep, die naar schatting tussen de 10 en 15 jaar oud is, is resistent voor de gevreesde iepenziekte. De boom kan op het Emmaplein dus een lang leven tegemoet zien.

Burgemeester Mikkers bedankte de Kring en stelde dit duurzame cadeau enorm op prijs. “Deze boom symboliseert de kracht tussen de Kring en Den Bosch”, sprak hij op het Emmaplein. Omdat de Kring voornemens is de verjaardagswensen in de toekomst digitaal te blijven versturen, zag Mikkers hierin een belofte. “Dan kunnen we elk jaar een mooie boom tegemoet zien”, sprak hij met een blik richting penningmeester Marcel van Heesewijk.

Na deze woorden namen Mikkers, Van der Geld en Yvonne Moerman de schop ter hand en gooiden zand in het gat rondom de kluit. Voorzitter Moerman bleek inventief, inplaats van het zware handwerk, stapte zij in de cabine van de graafmachine en schepte zo een enorme bak zand bij de boom. Zie filmpje hieronder. Onder het filmpje staat een foto-impressie.