Algemeen

Aan boord van de boten van op zowel de Binnendieze als op de (Stads)dommel, Singelgracht, Aa en Dieze enzovoorts is de schipper verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. Indien de veiligheid niet geborgd kan worden, beslist uitsluitend de schipper of een tocht niet doorgaat, afgebroken of aangepast wordt

Richtlijnen 

Bij warmte:
Vanaf 30º C worden de Handelsvaarroute, Hertogstad Vaarroute en de Salonboot uit de vaart genomen.
Vanaf 35º C worden de Historische route, Vesting Route en de Jeroen Bosch Vaarroute uit de vaart genomen.

De vaartochten in de Molenstraat gaan door tot 35º C.

Bij onweer:
Bij onweer dient het onbeschut varen op open water zoveel mogelijk beperkt te worden. Dicht bij de (stads)muren varen beperkt mogelijk het gevaar.

Bij extreem onweer moet de vaartocht zo snel mogelijk beëindigd worden en zoveel mogelijk langs de waterkant, bij voorkeur langs en tot binnen de (stads)muren gevaren worden, mijdt daarbij het varen onder hoge bomen en ga zeker niet schuilen onder bomen of hoge objecten.

Hevige stortregen, hagel en extreme wind kan ook een reden zijn om beschutting te zoeken.