Onderstaande Regels en Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch en tickets gereserveerd op DagjeDenBosch.com.

1. Algemeen

Stadswandeling en rondleidingen

Voor alle informatie en reserveringen:
Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, Parade 12, 5211 KL ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-613 50 98
Openingstijden balie: zie ‘Over DagjeDenBosch.com’ (rechtsboven op deze pagina)

Vaartochten

Voor alle informatie en kaartverkoop:
Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, Bolwerk Sint-Jan, Sint Janssingel 25.
Telefoon: 073-612 23 34
Voor reserveringen: 0900-2020178 (€ 0,90 per gesprek)
Openingstijden balie: zie ‘Over DagjeDenBosch.com’ (rechtsboven op deze pagina).
Voor vaartijden en vaarroutes: zie bij de betreffende activiteit

2. Reserveren en betalen

Groepen

• Stadswandelingen voor groepen zijn mogelijk op elk gewenst moment.
• Rondleidingen Sint Janskathedraal, Sint Janstoren, Zwanenbroedershuis en Stadhuis voor groepen zijn mogelijk op elk gewenst moment voor zover de openingstijden dit toelaten.
• Voor rondleidingen en stadswandelingen geldt een maximale groepsgrootte van 15 personen. Er geldt geen minimale groepsgrootte.
• Een groepsreservering kan uitsluitend telefonisch of aan de balie Parade 12, tot uiterlijk 2 weken voor de gewenste datum.
• De reservering wordt aan u schriftelijk bevestigd onder toezending van factuur. Het bedrag wordt verhoogd met administratie- en reserveringskosten. De betaling van rondleidingen en stadswandelingen dient uiterlijk 14 dagen voor de activiteit in ons bezit te zijn.
• Bij niet tijdig ontvangen van de betaling vervalt uw reservering. U kunt dan geen beroep meer doen op uw reservering! De eventueel te laat ontvangen bedragen worden gerestitueerd.

Individueel (losse kaarten)

• Voor reservering en losse kaartverkoop van individuele stadswandelingen en rondleidingen zie www.DagjeDenBosch.com
• De betaling dient uiterlijk 14 dagen voor de activiteit in ons bezit te zijn.
• Uw creditcard wordt direct belast als u betaald.
• Bij betaling via automatische incasso zal deze afschrijving enkele dagen duren.

3. Annuleren en wijziging

Groepen

• Bij annulering van een groepsboeking tot uiterlijk 14 dagen voor de gereserveerde datum wordt 10 % van het tarief van de rondleiding in rekening gebracht. De administratiekosten worden niet gerestitueerd.
• Vanaf 14 dagen tot aan de rondleiding of stadswandeling is geen restitutie meer mogelijk. Wel wijzen wij u op de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering (is niet mogelijk bij ons)
• Wijzigingen in de reservering, als vermindering van het aantal groepen, is mogelijk tot 14 dagen voor de datum van rondleiding
• Vanaf 14 dagen is geen wijziging meer mogelijk.

Individueel (losse kaarten)

• Reeds betaalde kaarten worden niet teruggenomen. Dat geldt ook voor niet gebruikte kaarten.
• Wijzigen van niet betaalde kaarten kan tot 3 weken voor de activiteit.

Opzegging door Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch

• Rondleidingen in de St.Janskathedraal kunnen geen doorgang vinden indien er op het tijdstip van uw rondleiding een uitvaart of andere dienst plaats vindt.
• Rondleiding in het Stadhuis zijn onder voorbehoud van gemeentelijke activiteiten.
• Indien zulks zich onverhoopt voordoet, dan neemt de Kring telefonisch contact met u op en wordt u zo mogelijk een alternatief geboden. Desgewenst volgt restitutie van het volledige door u betaalde bedrag.