Industrieel Erfgoed wandeling

Terug

De Werkgroep Industrieel Erfgoed van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft een nieuwe wandelroute ontwikkeld, die voert langs het vroeg industrieel erfgoed. Een aantal van deze gebouwen heeft een verrassende nieuwe invulling  gekregen maar nog steeds is de oorspronkelijke functie goed te zien.

’s-Hertogenbosch heeft geen duidelijk industriële signatuur, dat voor een groot gedeelte is te verklaren uit de beperkingen die een voortkwamen uit de status als vestingstad. Binnen de stadsmuren waren er wel vele vormen van (grootschalige) nijverheid en aan de handel verbonden ambachtelijke bedrijven.  Nadat het opheffen van de vestingsstatus (1874) en de inundatiewet enige jaren later kregen bedrijven bijvoorbeeld op vrijgekomen militaire gebieden, zoals  de esplanade,  meer mogelijkheden. De wandeling geeft een indruk van de ontwikkelingen o.a. op dit terrein.

Na zeer ingrijpende infrastructurele werken,  zoals het ophogen van het gebied ten westen van de binnenstad,  kwam meer ruimte beschikbaar voor grootschalige bedrijven.  Dit werd mogelijk eind 1800, begin 1900; de stad heeft daardoor niet kunnen profiteren van het momentum van de industriële revolutie, zoals Tilburg, Eindhoven en Breda.  Toch hebben zich bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein van de wijk  ‘t Zand’ .  Tijdens deze wandeling passeren we diverse monumenten van bedrijf en techniek en bij sommige kunnen we ook het interieur zien. De wandeling eindigt bij de indrukwekkende overkapping van het station; een  goed voorbeeld van een staalconstructie uit die periode.  De wandeling laat zien dat het heersende beeld, dat het gemeentebestuur van de stad geen oog zou hebben gehad voor industriële ontwikkeling, bijstelling behoeft. De stad wilde dat wel maar de vele beperkingen hebben de stad wel degelijk parten gespeeld.

Maximaal aantal deelnemers 15
Duur ± 2 uur.
Tarief € 80,00 - reserveringskosten € 5,00, Inclusief koffie/thee
Datum/tijden Alle dagen gedurende het gehele jaar.
Reserveren Tot 1 week vooraf telefonisch 073 - 613 50 98 of via Balie Parade 12.
Vertrekpunt Balie Bolwerk Sint-Jan

Plan route

Download plattegrond
Koop een ticket